logo.gif
 

Volda Småbåtlag
Postboks 88
6101 Volda
Orgnr. 997 893 999

 

Styreleiar 2020
Inge Oddvar Innerdal
Tlf (+47) 908 58 885

voldasmabatlag@gmail.com 

  Volda Småbåtlag  

Møtereferat Årsmøte 22 februar 2019

 

 

Møtereferat Årsmøte 22 februar 2019

Frammøte  33 medlemmar.

 

Åpning og godkjenning og val av møteleiar og referent.

 

Møteleiar : Inge Innerdal.

Referent : Lennart Haugen.

 

1 min stillheit for medlemmer som har gått bort .

 

Gjennomgang av tilbud frå KNBF ved Kristian Tornes for medlemskap og muligheiter for momsrefusjon.

Lita spørsmålsrunde frå medlemmane til slutt.

 

 

Saker til behandling.

 

1

Årsmelding lest opp av leiar Inge Innerdal

Kommentar frå medlemmane om meir bruk av nettsida og at innkalling til Åesmøte kjem på nettsida

Årsmeldinga vart godkjent

 

2

Regnskap 2018.

 

Jan Lidvar Vikestrand har revidert rekneskapet frå 2018.

Regnskapet er enstemmig godkjent.

 

 

3

Budsjettforslag :

Budsjettet er godkjent .

 

4

Gjennomgang av revidert utgåve av vedtektene for Volda småbåtlag for innmelding i KNBF og momskompensasjon .

Skal Volda småbåtlag søke medlemskap i KNBF.

Årsmøtet har vedtatt vedtektsendring og søknad om medlemskap i KNBF.

 

5

Innkomne saker frå medlemmer:

Ingen innkomne saker.

 

 

6

Val

 

Styreleiar: Inge Innerdal  1 år.                 

 

Styremedlemmar:  Bjørn Brudevoll.1 av 2 år .Arne Lars Ullaland 1 av 2 år .Lennart Haugen.1 av 2 år Knut Inselset 1 av 2 år .

 

Varamedlemmer : Einar Rostad 1 av 2 år. Sverre Høydal 1 av 2 år .

 

Vedlikehaldsnemd Rotset : Stian Meek 1 av 2 år .Hans Ivar Langvatn 1 av 2 år .Sverre Aasen 1 av 2 år.

 

Vedlikehaldsnemd sentrum : Knut Innselset 1 av 2 år Sverre Aasen 1 av 2 år.

 

Valnemd : Jon Harald Sandblost 1 av 2 år .Ottar Brudevoll 1 av 2 år..Jarle Støyle 1 av 2 år

 

Regnskap: Sparebank 1 Regnskapshuset

 

Revisjon: Leif Skare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMS og Design: Osberget