logo.gif
 

Volda Småbåtlag
Postboks 88
6101 Volda
Orgnr. 997 893 999

 

Styreleiar 2020
Inge Oddvar Innerdal
Tlf (+47) 908 58 885

voldasmabatlag@gmail.com 

  Volda Småbåtlag  

Årsmøte for 2014 i Volda Småbåtlag

Volda Småbåtlag held årsmøte torsdag 19. februar kl. 19.00 på Volda turisthotell. Vanlege årsmøtesaker. Framlegg om vedtektendringar og nye reglar for bruk av hamneanlegga. Saksdokument er utlagt lenger nede på denne sida. Jfr. § 3 og 4 i vedtektene: «Saker som eit medlem ønskjer handsama på årsmøtet må vere styret i hende seinast 14 dagar på førehand». Matykt.

 

Innkalling til omframt årsmøte/medlemsmøte

Onsdag 16.okt kl 1900 på Volda Ungdomsskule.

Sak: Fornying av brygger på Rotsethamna.

Presentasjon av to tilbod for fornying av hamner i Rotsethamna. 

Tidsplan og framgangsmåte. 

Evnt. låneopptak

Vel møtt.

Omframt Årsmøte 12. august 2013 kl 1900 på Kårstadhuset 

Styreleiar Kjartan Bjorøy skal flytte og vi treng ny leiar. Valnemnda har fått beskjed og vi vonar dei som vert spurt er villige til å stille.

I fortsetjinga av årsmøtet vil vi ta eit medlemsmøte der vi tek opp aktuelle saker. Vonar på fullt frammøte.

PS!! Innkalling kjem i Møre ca 14 dagar før møtet.

Innkalling til omframt årsmøte torsdag 14.03.13. kl 19 på Volda Turisthotell.

INNKALLING til

Omframt årsmøte mars 2013

På Volda Turisthotell torsdag 14.mars 2013 – kl 19.00

 

Då det ikkje lukkast årsmøtet 2013 å få valt nytt styre bestemte årsmøtet at det skulle haldast omframt årsmøte. Valkomiteen fekk i oppdrag å jobbe vidare med å skaffe medlemer til nytt styre.

 

Då vert saklista slik: 

1.         Opning, godkjenning av innkalling og sakliste. 

2.         Val av møteleiar og referent og to personar til å skrive under protokoll. 

3.         Gjere val av:

A - styreleiar etter §5

B - styremedlemer og varamedlemer etter §5

C - revisor

D - vedlikehaldsnemnd

E – valnemnd 

4.         Revisormelding frå revisor ang rekneskapen for 2012 ligg føre. 

 

Vel møtt.

Innkalling til Årsmøtet for 2012
14.februar 2013 kl 1900 på Volda turisthotell (Porse)

Sakliste til årsmøtet.

 Årsmøtet 2012

Volda Turisthotell 14.februar 2013 - kl 19.00

1.   Opning, godkjenning av innkalling og sakliste.

2.   Val av møteleiar og referent. Val av to personar for underskriving av protokoll (referat frå årsmøtet).

3.   Årsmelding for 2012 frå styret.

4.   Rekneskap for 2012

5.   Fastsetjing av hamneavgift, kontingent og breiddemeter for 2013

      Framlegg for 2013

      1) Hamneavgift/kontingent: For medlemar med fast plass  kr. 1500,-

                                                  For medlemar utan fast plass  kr.   700,-

      2) Kjøp av båtplass: 1 breiddemeter……………………… kr. 17000,-

      3) Utleige av eigen båtplass…………………… kr.25 pr breiddemeter

      4) Likviditeten til Småbåtlaget må styrkast, vi har hatt ein del store kostnader i året som gjekk med bla Magerøyvorren og auke i forsikringspremie.

          Fornying og reperasjon av blant anna straumsøyler jmf elkontroll frå Tussa.

          Framlegg til å dekke disse kostnadane er å auke breddemeterprisen:

          Breddemeterprisen regulerast frå kr.14.500,- til kr.17.000,- som igjen betyr at kvar medlem må betale inn kr.2000,- pr. breiddemeter båtplass ein har i dag.

          Kvar medlem får dermed kr.500,- (17000,- - 14500,- - 2000,- = 500) som er 25% i umiddelbar avkastning på ”investert ny kapital” pr. breidemeter.

      Sum for dette utgjer (ca) 466 breiddemeter (summert for begge hamnene) X kr.2000,- = (Ca)kr.932000,- 

      KAFFEPAUSE med kulturelt innslag.

6.   Val

       Valnemnda sitt framlegg til årsmøtet

       A.  Styreleiar

       B.  Styremedlemer

             Varamedlemer

       C.  Revisor

       D.  Vedlikehaldsnemnd

       E.  Valnemnd

7.   Innmelde saker

            Ingen innmeldte saker til årsmøte.

CMS og Design: Osberget