logo.gif
 

Volda Småbåtlag
Postboks 88
6101 Volda
Orgnr. 997 893 999

 

Styreleiar 2020
Inge Oddvar Innerdal
Tlf (+47) 908 58 885

voldasmabatlag@gmail.com 

  Volda Småbåtlag  

§ 9b om dugnad

Alle medlemer i Volda Småbåtlag har i utgangspunktet plikt til å møte når der er tillyst dugnad. Kan ein ikkje møte, bør ein, om mogleg, sende nokon i staden. Passar ikkje tidspunktet, kan ein få tildelt ei oppgåve og ta ei ykt på eiga hand. Medlemar som ikkje har møtt på nokon dugnad eller stilla med vikar, kan, når året er omme, bli fakturert for eit passande dugnadsgebyr, vedtatt av styret. Medlemar som ikkje er arbeidsføre p.g.a. dårleg helse eller høg alder, slepp dugnadsgebyr.

CMS og Design: Osberget