logo.gif
 

Volda Småbåtlag
Postboks 88
6101 Volda
Orgnr. 997 893 999

 

Styreleiar 2020
Inge Oddvar Innerdal
Tlf (+47) 908 58 885

voldasmabatlag@gmail.com 

  Volda Småbåtlag  

Straumavlesing for 2019

Avlesing av målarane vart gjort i veke 2 2020.

Om de meiner noko er feil kontakt meg på e-post : oyvindhag@gmail.com eller ring 48141324.

DÅ ER DIESELANLEGGET I DRIFT IGJEN.

Problemet var ein datafeil som kanskje kom av dårleg internbatteri, difor skal de la straumen stå på heile tida. 

NB! Ikkje slå av straumen etter de har fyllt.

Klargjering for vinteren

Fortøyningar, rykkdemparar, straumopplegg og snø.

 

Båteigarar skal fortøye båtane sine forsvarleg med  rykkdemparar på fortøyningane, det vil ikkje nytte å be båtlaget ordne opp om du får skade på båt eller brygger om dette ikkje er på plass.


"Private straumopplegg" skal fjernast, de skal kun bruke godkjente kablar lange nok til at de slepp "mellomkobling". Kan skadar på andre båtar sporast tilbake til deg vil du kunne bli stilt ansvarleg.


Ha regelmessig tilsyn med båten din, og gi beskjed om de ser noko gale hos andre.

Hald båtplassen nokonlunde fri for snø. 

Utleige av båtplass

Du kan ikkje leige ut til kven som helst, utleige er regulert av vedtektene.

NB!!!!!!!Sjå til at den du leiger ut til er medlem i Volda småbåtlag.

Utdrag frå vedtektene. 

Eit medlem har høve til å leige ut båtplassen sin bare til medlemmer i Volda småbåtlag når de sjølv ikkje nyttar den. Utleigaren pliktar å sjå til at leigetakar er medlem i Volda småbåtlag. Dersom det er søkjar til båtplass på venteliste, skal utleige over lengre tid (2 månader eller meir) gjerast til interesserte på venteliste. Prisen for slik framleige skal vere den same som laget nyttar for utleige av ledige plassar. Skriftleg melding om leigetilhøvet skal sendast styret. Utleigar pliktar å gjere leigetakar kjend med laget sine vedtekter.

Styret informerer

Styremøter fyrste onsdag i kvar månad

Om du har saker til styret bed vi om at du sender dei i god tid før kvart styremøte.

Straum som lek i sjøen og diesel i Rotsethamna.

Klage frå båteigarar om at anodane på båtane deira forsvinn fort - det tyder på lekkasje av straum til sjøen.

Private opplegg for straum mellom straumsøyle og båt skal vere gjort av godkjent installatør. Sjølvsnekra opplegg vert ikkje godkjent. Det skal nyttast kabel som er godkend for slik bruk. I fyrste omgang er dette ei anmodning om at dei det gjeld ordnar opp. Om det ikkje skjer noko kjem vi attende med "kraftigare skyts". Om det er problem med å skaffe godkjent kabel kan vi kansje hjelpe til med eit felleskjøp.

Til dykk som har båt i Rotsethamna, sjekk båtane dykkar om dei kan leke diesel -det flyt mykje diesel i hamnebassenget.

CMS og Design: Osberget