logo_utan_bakgrunn.png
 

Volda Småbåtlag
Postboks 88
6101 Volda
Orgnr. 997 893 999

 

Styreleiar 2022
Frode Opsvik
Telefon: 450 65 503
Epost:
voldasmabatlag@gmail.com

  Volda Småbåtlag  

Tildeling og overdraging av båtplass

Sjå vedtektene §10 og §11 for reglane som styrer tildeling og overdraging av båtplassar.

Båtplassane i Rotsethamna kan ikkje nyttast til seglbåtar.

Breidda på plassane blir målt frå senter til senter på utrigger/gangbar. Båten din må dermed vere ca 1 meter smalare enn plassbreidda slik at det også er plass til fendere mellom båt og utriggere.

Prosedyre 

  1. Når ein båtplass blir ledig får medlemmane som står på byteliste for ny båtplass tilbod om plassen. Dersom fleire av desse ønsker å overta plassen får den medlemmen med lengst ansiennitet på bytelista tilbodet først. Ved endra breidde er gjeldande pris kr 17000,- pr breiddemeter.

  2. Dersom ingen på bytelista ønsker å overta plassen går tilbodet vidare til medlemmane som står på venteliste for kjøp av båtplass. Dersom fleire av desse ønsker å kjøpe plassen får den medlemmen med lengst ansiennitet på ventelista tilbodet først. Gjeldande pris er kr 17000,- pr breiddemeter pluss eit transaksjongebyr på kr 3000,-.

  3. Dersom ingen på ventelista ønsker å kjøpe plassen kan Småbåtlaget leige ut plassen etter gjeldande satsar som er kr 25,- pr breiddemeter pr månad. Leigetakar må vere medlem av Volda Småbåtlag.

Logg over eigarskifte/overdragingar i 2021 og 2022

Dato Båtplass Ny eigar
(henta frå liste)
Tidlegare eigar
(årsak til endring)
22.08.2021 122 Simonnes (byteliste) Beddari (utmelding)
30.08.2021 28 Egset (byteliste) Myklebust (utmelding)
02.09.2021 101 Mork (byteliste) Simonnes (byte)
12.09.2021 10 Velsvik (byteliste) Mork (byte)
03.10.2021 232 Mork (byteliste) Velsvik (byte)
27.10.2021 233  Nupen (venteliste) Småbåtlaget
03.11.2021 101 Søvik (venteliste) Mork (byte)
04.11.2021 53 Gaudestad (venteliste) Egset (byte)
06.11.2021 29b Hamre (venteliste) Småbåtlaget
02.02.2022 31   Haugen (byteliste)  Gjersdal (utmelding)
13.02.2022 16b Hamre (byteliste) Haugen (byte)
21.02.2022 46  Johansen (byteliste) Sæterås (utmelding)
24.02.2022 2 Fric (byteliste) Johansen (byte)
03.03.2002 56 Koppernes (byteliste) Bjørke (utmelding)
06.03.2022 121 Nupen (byteliste) Hagen (utmelding)
20.04.2022 203 Watne (venteliste) Brudevoll (utmelding)
15.06.2022 10 Hamre (byteliste) Velsvik (utmelding)
23.06.2022 16b Watne (byteliste) Hamre (byte)
Pågår 203   Watne (byte)
Pågår 29b   Hamre (byte)
Pågår 51   Bøstrand (utmelding)
Pågår 62   Koppernes (byte)
Pågår 129   Fric (byte)
Pågår 233   Nupen (byte)

CMS og Design: Osberget